електронен портал за информация и консултация

 

Промените влизат в сила от 1 юни 2023 година

Помощите стигат до 554,40 лв.

Помощите за деца в нужда ще нараснат значително и може да надминат 500 лв. на месец. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, които са пуснати за обществено обсъждане.

От 1 юни 2023 г. социалните помощи ще се определят според размера на линията на бедност, а не на база гарантирания минимален доход, гласят последните промени в Закона за социално подпомагане. За 2023 г. линията на бедност е 504 лв., а в момента гарантираният минимален доход е 75 лв.

 

За подкрепа на деца в нужда може да бъде отпускана месечна или еднократна помощ, която е предназначена за конкретни потребности за децата. Месечните помощи зависят и от годините на детето. Например за деца до 3 години, настанени при роднини или близки, месечната помощ в момента е до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход. Това прави до 300 лв. на месец. С предложените промени тази помощ ще бъде до 1,1 пъти линията на бедност, което прави до 554,40 лв. на месец.

Конкретната сума се определя по преценка на социалния работник, но с промените се въвежда и минимум на месечното подпомагане, което от 1 юни няма да може да бъде под 50% от максималната помощ. Така за деца до 3 години минималното подпомагане ще бъде 277,20 лв. на месец.

Социалните помощи за приемните семейства са с фиксиран размер. Например за дете до 3 години в момента предоставяната социална помощ е 300 лв. на месец, а с промените сумата да нарасне на 554,40 лв.

Помощите за закрила на децата се предоставят след оценка на постъпил сигнал в дирекция “Социално подпомагане”. Сигналът може да бъде подаден от самото дете, родителите, съседи, държавни органи или юридически лица. Социалният работник извършва проучване на сигнала, като събира информация от семейството, детето, училището, детската градина, роднини, съседи и личния лекар, и може да определи месечна или еднократна помощ.

Еднократната помощ за деца, отглеждани от родители, роднини или приемно семейство, в момента може да бъде до 10-кратния размер на гарантирания минимален доход, тоест до 750 лв. на година, като може да бъде давана на четири части. Промените предвиждат тази помощ да бъде до двукратния размер на линията на бедност, тоест да бъде до 1008 лв. на година, като ще може да бъде давана на шест части.

За деца, настанени за отглеждане при роднини и близки, месечни помощи ще се отпускат, ако средният доход на всеки член от домакинството, включително ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, е по-нисък от линията на бедност, тоест е до 504 лв.

За деца с увреждания към месечната помощ ще бъде предоставяно и допълнително подпомагане в размер на 30% от линията на бедност, тоест за 2023 г. тази помощ ще бъде 151,20 лв.

https://trud.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-500-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0/