електронен портал за информация и консултация

Заможните граждани успяват да трупат най-много допълнителни средства в банковите си сметки

 

539 млн. лв. са спестили през 2013 година гражданите, които условно можем да наречем средна класа. Става дума за депозитите за суми между 10 и 30 хил. лв., чиито брой е нараснал с 31 312 броя в рамките на миналата година до общо 561 699 влога. 

В резултат на добавените към банковите сметки 539 млн. лв. обемът на този сегмент депозити достигна общата сума от 9,323 млрд. лв. Това представляват 24% от общия обем на депозитите на граждани, който възлиза на рекордните 37,6 млрд. лв. в края на 2013 г. 

Средствата в депозитите между 10 хил. и 20 хил. лв. през 2013 г. се увеличават 5,3%, а във влоговете между 20 хил. и 30 хил. – със 7,4%, сочат данните на БНБ. Значително по-бързо обаче се увеличават парите в по-големите депозити на граждани – тези за суми между 30 хил. и 100 хил. лв. 

Общият обем на средствата в тези влогове се увеличава с 11%, или с 976,3 млн. лв. през 2013 г., до общата сума от 9,640 млрд. лв. Това представляват 25,6% от обема на всички влогове на граждани. 

В рамките на миналата 2013 година броят на влоговете за суми между 30 хил. и 100 хил. лева нараства с 18 545 до общо 189 327 броя. Тези депозити имат дял от едва 1,5% от броя на всички влогове на граждани у нас. С най-бързи темпове от 22-25% обаче се увеличават парите в депозитите между 100 хил. и 500 хил. лв., сочат данните на БНБ. 

Това показва, че заможните граждани успяват да трупат най-много допълнителни средства в банковите си сметки

Броят на депозитите между 100 хил. и 500 хил. лв. достига 37 189, като в тях се съхраняват над 6 млрд. лв. Увеличават се и по-големите депозити със суми над 500 хил. лв., но с по-бавни темпове. Така общо групата депозити на заможните българи, съхраняващи суми между 100 хил. и 1 млн. лв., отчита ръст в обема си в размер на 1,237 млрд. лв. за година до общо 7,026 млрд. лв., или 18,6% от размера на всички влогове на граждани. Броят на тези влогове е скочил в рамките на 2013 г. с 7043 до общо 38 476 броя. Тези влогове заемат една малка част от общия брой депозити в родните банки – едва 0,32%. 

Депозитите със суми над 1 млн. лв. са нараснали с 85 броя през 2013 г. до общо 734 броя, сочат данните на БНБ. Те имат дял от 0,006% от броя на всички влогове на граждани у нас. Сумата в тези милионерски депозити за година е нараснала с близо 200 млн. лв. до общо 1,789 млрд. лв. и представлява 5% от общия размер на депозитите на граждани. 

Най-многобройни у нас си остават депозитите за суми между 0 и 10 хил. лева – цели 11 141 421 броя, или 93,4% от всички граждански влогове. През миналата година тези депозити са намалели с 590 768 броя. Въпреки това сумата по тях е скочила с 246,2 млн. лв. за година до общо 9,9 млрд. лв., което представлява 26,3% от общия размер на депозитите на граждани. 

Общата сума на всички депозити на гражданите за година се увеличава с близо 3,2 млрд. лв., или 9,3% до 37,69 млрд. лв.

Източник:в. “Стандарт”

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=107281