електронен портал за информация и консултация


Какво представлява цифровият COVID сертификат на ЕС?

Инфографика — Цифров сертификат на ЕС за COVID

Всички граждани на ЕС, които са

 • ваксинирани
 • получили отрицателен резултат от направено изследване
 • преболедували COVID-19

могат да го докажат с цифров сертификат, наречен цифров COVID сертификат на ЕС.

Сертификатът се издава безплатно от националните органи и се признава от всички 27 държави – членки на ЕС, както и от редица страни извън ЕС.

Сертификатът се издава на националния език и на английски език. Той се състои от QR код, който може да се покаже на електронно устройство (смартфон или таблет) или хартиен носител, и електронен подпис, удостоверен чрез портала на ЕС.

От кога е активен цифровият COVID сертификат на ЕС?

Сертификатът е активен от 1 юли 2021 г. и е безплатен. Системата функционира в продължение на 12 месеца, считано от 1 юли.

От 1 февруари 2022 г. срокът за приемане на цифровия COVID сертификат на ЕС ще бъде 9 месеца (270 дни), считано от датата на прилагане на последната доза от цикъла на първоначална ваксинация.

Как цифровият COVID сертификат на ЕС улеснява пътуването в рамките на ЕС?

Сертификатът прави пътуването ви в ЕС по-лесно и безопасно, защото удостоверява, че сте били ваксинирани, имате отрицателен резултат от направено изследване или сте преболедували COVID-19.

Процесът на проверка на цифровия COVID сертификат на ЕС е бърз и спомага за това да се предотврати използването на фалшиви сертификати в целия ЕС.

Сертификатът сам по себе си не е документ за пътуване. Той не е достатъчен, за да можете да пътувате, нуждата от паспорт или друга форма на идентификация остава.

Също така не е необходимо да имате сертификат, за да пътувате, но наличието му следва да улесни пътуването. Ако притежавате цифров COVID сертификат на ЕС, по принцип би следвало да бъдете освободени от тестване или карантина.

Как да получа своя цифров COVID сертификат на ЕС?

Има три начина за получаване на цифров COVID сертификат на ЕС:

 • ваксинация: ваксинирани сте с ваксина срещу COVID-19
 • преболедуване на инфекция със SARS-CoV-2: от датата на положителния резултат от направено изследване (PCR тест) са минали по-малко от 180 дни
 • отрицателен резултат от направено изследване за COVID-19: имате отрицателен резултат от тест (PCR или бърз тест за антигени)

Бележка: Тестовете, които се признават със сертификата, са тестовете за амплификация на нуклеинови киселини (NААТ), като RT-PCR тестове и бързи тестове за антигени. Пътуващите следва винаги да проверяват правилата, приложими на транзитните пунктове и местоназначението, т.е. кой тест се приема за освобождаване от ограниченията за свободно движение. Тестването за антитела не се признава, въпреки че това може да се промени след стартирането на системата.

Гражданите на ЕС, които са били ваксинирани в държава извън ЕС, могат да поискат цифров COVID сертификат на ЕС от държавата членка по националност или пребиваване. За допълнителна информация моля да се свържете с Вашата държава членка по националност или пребиваване.

Какви данни включва сертификатът? Има ли сигурност за данните?

Информацията, съдържаща се в цифровия COVID сертификат на ЕС, се ограничава до:

 • името
 • датата на раждане
 • датата на издаване
 • информацията за ваксина/тест/преболедуване
 • единен идентификатор

Тези данни остават в сертификата и не се съхраняват или запазват, когато сертификатът бъде проверен чрез QR кода или от човек.

Всички други здравни данни остават в правомощията на националния орган, издал цифровия COVID сертификат на ЕС.

Какви са мерките за пътуване за притежателите на цифров COVID сертификат на ЕС?

Инфографика — Общ подход към мерките за пътуване в ЕС във връзка с COVID-19

 

Притежателите на валиден цифров COVID сертификат на ЕС по принцип не следва да бъдат подлагани на тестване или карантина, когато пътуват в рамките на ЕС.

Държавите от ЕС трябва да приемат сертификати за ваксинация само за ваксини, които са получили разрешение за пускане на пазара в ЕС. Държавите могат да решат да разширят обхвата на това изискване и по отношение на пътуващи от ЕС, които са получили друга ваксина.

За повече информация преди пътуването се консултирайте с уебсайта или приложението Re-open EU или с националните органи на държавата, до която пътувате.

За да се помогне на държавите от ЕС да въведат координирани мерки за защита на общественото здраве, като същевременно се даде възможност за свобода на движението в ЕС, Съветът прие актуализирана препоръка относно пътуванията в рамките на ЕС. Препоръката съдържа, наред с другото, разпоредби относно общите прагове, които да се вземат предвид, когато се обмислят ограничения на свободното движение от съображения, свързани с общественото здраве, и обща рамка по отношение на възможните мерки за пътници, идващи от области с по-висок риск.

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/