електронен портал за информация и консултация

 

От понеделник (30-и ноември) до 21-и декември всички учениците ще преминат в дистанционно обучение. Учебните часове на най-малките ученици ще бъдат по 20 минути, а на най-големите – по 40 минути.

„Обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.“, пише в своята заповед образователният министър Красимир Вълчев.

Всички училища, които успеят да организират онлайн уроците от понеделник, могат да запазят редовното си разписание, но трябва да променят продължителността на часовете. За началния етап, който обхваща учениците от 1 до 4 клас, те не трябва да бъдат повече от 20 минути. Така за хлапетата от 1-ви и 2-ри клас онлайн уроците ще бъдат с 15 минути по-кратки от занятия в клас, за 3-и и 4-и – с 20 минути. Присъствените часове за всички от пети клас нагоре са по 45 минути, но за да не бъдат дълго време пред екраните, за тях също има промени. Онлайн часове за учениците от прогимназиален етап (от 5 до 7 клас) трябва да са до 30 минути. За всички от 8 до 12 клас един онлайн час ще бъде до 40 минути или с 5 минути по-кратък от присъствените.

https://www.monitor.bg/bg/a/view/uchenicite-s-onlajn-uroci-do-21-i-dekemvri-malkite-s-chasove-po-20-minuti-zapoved-236980