електронен портал за информация и консултация

 

Приети на първия етап на класирането в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2021/2022 г. са 5 936 кандидат-студенти от 9 747 подали документи за прием. те са приети в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение, съобщи университетът на сайта си. След първото класиране са приети 21 лауреати и 30 първенци на национални олимпиади и състезания.

 

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности отново е “Право” (редовна форма на обучение). На второ място е “Психология”. Третото място заема специалността “Графичен дизайн”. На следващите места кандидатите са поставили специалностите “Софтуерно инженерство”, “Предучилищна и начална училищна педагогика” (задочна форма на обучение), “Английска филология”, “Връзки с обществеността” (редовна форма на обучение), “Международни отношения” (редовна форма на обучение), “Предучилищна и начална училищна педагогика” (редовна форма на обучение) и “Журналистика” (редовна форма на обучение).

 

В срок от 7 юли до 9 юли 2021 г. включително класираните от първия етап кандидати имат следните възможности:

  • Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.
  • Класираните по първа желана специалност трябва да се запишат на този етап от класирането.
  • Класираните по второ, трето и т.н. желание могат да заявят желание за участие в следващото класиране.

Класирани от първия етап на класирането, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел “Студенти” на факултета, в който кандидатите са приети. С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), записването на новоприетите студенти ще се извършва по график . (Студентите, приети специалност “Право”, е необходимо при записването си да представят разпечатка с резултата от съответния етап на класирането)

Всички необходими документиза записване трябва да бъдат попълнени предварително. Закупува се единствено студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по математика и информатика, Стопански факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница “Св. Климент Охридски”.

 

До сградите на Университета ще се допускат само новоприетите студенти, упълномощени лица и придружители на новоприети студенти със специални потребности.

 

Вторият етап на класиране се извършва на 13 юли 2021 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти.

 

Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 14 до 16 юли 2021 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

 

Третият етап на класирането се извършва на 20 юли 2021 г. Срокът за записване е от 21 до 23 юли 2021 г. включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

Видка Атанасова

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/07/06/4229428_v_sofiiskiia_universitet_nai-jelanite_specialnosti/?ref=home_NaiNovoto