електронен портал за информация и консултация

Вашата Европа – обучение в чужбина

Вашият пътеводител при обучение в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да учите във всеки университет в ЕС при същите условия като гражданите на съответната страна, въпреки че условията за приемане са различни във всяка държава. Може също да имате шанса да преминете част от обучението си в чужбина или да бъдете на стаж в компания чрез програма „Еразъм+“. Това ръководство съдържа преглед на възможностите, с които разполагате, и нещата, които трябва да знаете, преди да заминете.

Обучение в университет в чужбина – условия за приемане, такси и стипендии

В условията за приемане в отделните държави има немалко различия, затова се уверете, че сте се информирали добре за системата на висшето образование в страната, където желаете да учите, преди да тръгнете от дома. Въпреки че не може да Ви бъде отказан достъп до обучение или образование в друга държава от ЕС въз основа на националност, в някои държави от ЕС може да се наложи да се явите на изпит по език, за да покажете знанията си за езика на избраната от Вас страна.

Обучението в университет е безплатно в някои държави, а в други може да бъде скъпо. Ако за обучението в университет в избраната от Вас държава от ЕС не се заплащат такси, Вие също няма да плащате такива. Във всички случаи не може да дължите по-високи такси от таксите за гражданите на тази държава. Имате право да получавате и същите стипендии, за да покривате разходите за обучение.

Що се отнася до стипендиите и заемите за издръжка, в някои държави те се отпускат на чуждестранни студенти, но Вие не получавате автоматично право на тях (освен ако не сте живели в страната в продължение на пет или повече години). Попитайте за допълнителна информация в министерствата на образованието.

Обучение в чужбина по програма „Еразъм+“

Ако имате желание да получите част от образованието си в чужбина, първо трябва да се свържете с Вашия университет, за да разберете какви възможности съществуват за Вас. В програма „Еразъм+“ участват повече от 4000 висши образователни институции в 33 държави (всички държави от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция и Македония).

Когато отидете в чужбина, за да учите по програма „Еразъм+“, не е необходимо да Информацията плащате такси за регистрация или обучение в приемащия Ви университет. Ще получите и безвъзмездни средства от ЕС за Вашите разходи за издръжка и пътуване. След като завършите, университетът, в който сте се обучавали, преди да заминете, трябва да признае периода на обучението Ви в чужбина за целите на получаването на степен, при условие че сте завършили предварително уговорената учебна програма за Вашия обмен.

 

Следдипломно обучение по програма „Еразъм+“

„Еразъм+“ Ви дава възможност да се запишете в програма за следдипломна квалификация, която се предлага съвместно от университети, базирани в различни държави, а понякога дори и извън Европа. Предлагат се и  стипендии за партньорства с университети от цял ​​свят, което позволява на европейските студенти да учат в държави извън ЕС и обратно.

 

Стажове, професионално образование и обучение и научни изследвания

Стажовете и работните стажове са добър начин да разширите своята автобиография. Стажът в чужбина може да Ви помогне да усвоите език или работни умения, които може да не сте в състояние да развиете у дома. Ако сте студент, може да имате възможност да участвате в програма за обмен по „Еразъм+“, включваща стаж в компании.

Ако се обучавате по програма за професионално образование или обучение  или току-що сте завършили обучението си и искате да развиете допълнително уменията си, като отидете в чужбина, тогава програма „Еразъм+“ може да Ви предостави финансова подкрепа. Изследователите от ЕС също могат да се възползват от позициите за обучение и работа, които се финансират с национални стипендии и безвъзмездни средства, дори ако не са граждани на тези държави или не пребивават в тях.

 

Информацията е публикувана от:

<http://europa.eu/youreurope/>
http://europa.eu/youreurope/)

 

Заб.Публикува се в Родина и Родина Консулт