електронен портал за информация и консултация

 

За първа и втора категория труд остават без промяна. Това реши Министерският съвет, който одобри проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

 

„Осигурителната вноска се запазва на нивото от 2014 г. Държавното участие във финансирането на фонд “Пенсии” се запазва, като държавата ще осигури трансфер в размер на 12 на сто от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице.

 

Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.

 

Най­ниският минимален осигурителен доход е равен на 360лв., колкото е очакваният размер на минималната работна заплата от началото на 2015 г.

 

Публикува се по:

http://bnr.bg/