електронен портал за информация и консултация

 

Ще бъде използвано “швейцарското правило” за индексиране

Средногодишната инфлация за миналата година е 13 на сто

Средният осигурителен доход за 2022 г. е 1298 лв.

Пенсиите ще бъдат увеличени с 12% от 1 юли 2023 г. Досега увеличението на пенсиите с този процент беше само прогноза, но вече е ясно, че това ще стане, тъй като са публикувани данни за инфлацията и средния осигурителен доход за миналата година.

От средата на годината пенсиите трябва да бъдат индексирани по класическото “швейцарско правило” с 50 на сто от инфлацията и с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход за миналата година, гласят текстове от Кодекса за социално осигуряване. Средногодишната инфлация за миналата година (според потребителската кошница на хората в ЕС), която ще бъде използвана при индексирането на пенсиите, е точно 13 на сто. А ръстът на средния осигурителен доход е с 11%. Средният осигурителен доход за миналата година е 1298,45 лв., при 1169,25 лв. за предходната година, показват данни на НОИ. Така по действащата в момента формула пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли точно с 12 на сто.

 

Пенсиите няма да бъдат увеличени с 12% от началото на юли, само ако новият парламент реши да промени формулата за индексирането им.

Това увеличение няма да се случи, само ако депутатите от следващия парламент решат да променят формулата за ежегодно индексиране на пенсиите. В предишния парламент имаше предложение всяка година пенсиите да бъдат увеличавани със 100% от по-високото – ръста на средния осигурителен доход или инфлацията за предходната година. При използването на тази формула всяка година ръстът на пенсиите щеше да бъде по-голям, но предложението не беше подкрепено от депутатите.

Увеличението на минималната пенсия от 1 юли обаче няма да стане автоматично, както трябва да бъдат вдигнати останалите пенсии за стаж и възраст. Размерът на минималната пенсия се определя при гласуването на бюджета за съответната година. В момента минималната пенсия е 467 лв. в резултат на удължаването на действието на бюджета за миналата година. Минималната пенсия може да бъде увеличена само от парламента при гласуване на бюджета за 2023 г. От Министерството на финансите официално заявиха, че ще подготвят проект на бюджет, който ще представят на новия парламент след изборите на 2 април. Но дали от министерството ще предложат увеличение на минималната пенсия все още не е ясно.

Целта на Министерството на финансите е да предложи на парламента проект на бюджет с дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната или близо до този праг. Това е много важно заради кандидатурата ни за членство в еврозоната. Един от критериите от Маастрихт за приемане на еврото е бюджетен дефицит под 3%. За миналата година България изпълни този критерий. Но отлагането на влизането ни в еврозоната означава, че и за настоящата 2023 г. дефицитът трябва да е под 3 на сто. Както и перспективата за следващите две години също трябва да е за такъв бюджетен дефицит.

Първоначалните разчети на Министерството на финансите показват, че при действащите в момента закони дефицитът в държавната хазна за настоящата година ще бъде около 6% от БВП. Затова, за да изпълним изискванията за еврозоната, ще бъде направен опит за свиване на някои разходи и увеличаване на приходите. Именно заради увеличението на пенсиите на два пъти през миналата година – от 1 юли и от 1 октомври, разходите за пенсии през тази и следващите години нарастват значително. За цялата 2022 г. разходите за пенсии са в размер на 15,6 млрд. лв., което е увеличение с 1,385 млрд. лв., или с 9,7% спрямо предходната година. През настоящата година индексирането на пенсиите с 12% от 1 юли ще доведе де още по-големи разходи на държавната хазна….

https://trud.bg/%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-12-%D0%BE%D1%82-1-%D1%8E%D0%BB%D0%B8/