електронен портал за информация и консултация

 

 

Синдикати и работодатели са договорили нови минимални осигурителни доходи само за половината от икономическите дейности за догодина.

 

Средният ръст в 41 бранша е 4.2%. Министерството на труда даде още няколко дни до края на тази седмица за сключване на още споразумения.

 

Служебният министър Йордан Христосков вече обяви, че в отраслите, където не са водени преговори, ще наложи административно увеличение, равно на постигнатия среден ръст.

 

Бизнесът е против тази намеса и настоява осигурителните прагове в отраслите без договореност да останат без промяна.

 

От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) предлагат в бъдеще тези прагове да се договарят не само по отрасли, но и по региони и в зависимост от големината на фирмата.

 

В районите, където преобладават възнаграждения, по-ниски от средната заплата за страната, ръстът на осигурителните доходи да е по-скромен от богатите райони.

 

Аналогично АИКБ предлага в малките фирми да се определят по-ниски увеличения от големите компании.

 

Според АИКБ този подход може да се приложи и при определянето на минималната работна заплата. Така тя ще стане диференцирана в зависимост от големината на предприятието и къде се намира то – в беден или богат регион.

“Това е абсолютна дискриминация към работещите, които полагат еднакъв труд в различните предприятия и региони”, коментираха от КНСБ.

 

Синдикатите настояват служебният социален министър да разпростре договорения среден ръст на минималните осигурителни доходи върху всички браншове без споразумения. 
Мила Кисьова

Публикува се по:

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-09-17&article=506131