електронен портал за информация и консултация

Какво е вашето положение?

Живея в друга страна от ЕС

Живея в друга страна от ЕС

Загубена или открадната шофьорска книжка

Ако изгубите шофьорската си книжка или ви я откраднат, трябва да поискате да ви бъде издадена нова в страната, в която пребивавате постоянно.

Подновяване на шофьорска книжка

Шофьорска книжка може да ви бъде издадена единствено от властите в страната, в която пребивавате постоянно.

Те ще заменят настоящата ви шофьорска книжка с местна книжка. За вас ще важат същите правила по отношение на срока на валидност, медицинските прегледи и т.н. като за гражданите на тази страна.

Лична история

Подмяна на изтекла шофьорска книжка с книжка от страната на пребиваване

Моника живее в Белгия и има италианска шофьорска книжка, чийто срок на валидност изтича скоро. Тя трябва да подмени италианската си книжка с белгийска. Тя ще получи белгийска книжка с период на валидност от 15 години вместо 10 години, както е в Италия.

Публикува се по:

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/loss/resident_bg.htm