електронен портал за информация и консултация

 

80% от българските IT компании предвиждат да увеличат персонала догодина

 

Софтуерният бизнес е създал над 3000 работни места в последните 3 години, а близо 100 нови фирми са били създадени през 2014 г. Това заяви Георги Захариев, член на УС на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) по време на представянето на ежегодния анализ „Барометър на българската IT индустрия”.

Софтуерният бизнес е най-високоплатеният сектор на икономиката, като там се плащат 4 пъти по-високи заплати от средните за страната. През 2015 г. възнаграждението средно е 3 358 лв. Ръстът в брутното месечно възнаграждение е 8%, като той леко намалява предишните си нива от над 10%, заради увеличението на минималния осигурителен доход, обясни Захариев. 

Интересен паралел бе направен със стандарта на живота на един програмист у нас и във Великобритания. Оказва се, при отчитане на цените и условията във всяка от страните, един програмист в България може да си купи толкова неща, колкото и своя колега на островната държава. В същото време бизнесът отчита 25 млн. лв. повече платени данъци спрямо миналата година. Размерът им е 238 млн. лв.

Работните места в сектора са над 17 000 за 2015 г., а броят им ежегодно нараства с между 6% и 10%. Над 90% от работните места са заети от младежи под 35-годишна възраст. Една трета от IT специалистите са жени. От всички членове на БАСКОМ, участвали в запитването, 80% очакват увеличаване на персонала и създаване на нови работни места през следващата година.

Основен проблем за индустрията продължава да бъде недостигът на квалифицирани специалисти не само в областта на IT. От индустрията подчертават, че едно работно място в софтуерната индустрия е фактор за отварянето на няколко работни места в други сектори и така осигурява повдигането на стандарта на живот на заетите и намалява безработицата. Предишни изчисления показват, че ще са необходими още около 51 000 кадри за бизнеса в рамките на следващите няколко години.

Представителите на БАСКОМ изразиха очакванията си за съкращаване на сроковете за издаване на сини карти и облекчаване на административните процедури чрез обслужване на едно гише.

През изминалата година българските софтуерни компании предложиха 5 проекта в областта на образованието, обяви Явор Джонев, зам.-председател на БАСКОМ. В момента тече реализацията на два от тях. Едната е „Професия програмист”, която осигурява допълнително обучение по IT за деца от 9 до 12 клас. Те ще имат възможност да се включват в стажантски програми във фирми от сектора. По прогнози на организацията, ако се изградят 25 центъра в цялата страна, около 10% от завършващия випуск ще има необходимата квалификация. Софтуерната индустрия изрази готовност да инвестира в учебните програми и съдържание и квалификацията на учители, а очакванията са логистичната подкрепа да бъде от страна на държавата. Вторият проект предвижда по-задълбочена подготовка на малките деца по математика и точни науки.

През 2015 г. индустрията очаква приходите в сектора да достигнат 1,6 млрд. лв. , което е ръст от 11% в сравнение с предходната година. Устойчивият двуцифрен ръст превишава в пъти растежа на БВП на страната, заявиха експертите. Софтуерният бизнес достига близо 2% от БВП на страната. 

 

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=189643