електронен портал за информация и консултация

 

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. За целта те трябва да подадат

декларация <http://nap.bg/document?id=3287>

и заявление <http://nap.bg/document?id=1445>

за напускане на страната до края на тази година. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата. От НАП обаче предупреждават, че за да се отразят промените в българската  здравна система, трябва да се подадат и двата документа – и декларацията, и заявлението.  

Относно Закона за здравно осигуряване –

се консултирайте и тук:

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134412800